زندگي و جنگ و ديگر هيچ / تورج عاطف
شماره خبر : 147313
عنوان اين مقاله ربطي به کتاب مشهور اوريانافالچي نويسنده مشهور ايتاليايي ندارد. حکايت اصلي در مورد مسابقه فوتبال است که قرار بود شادماني در اين روزگار سخت دهد .فوتبال جهاني را در روسيه ديديم همه جا رنگ و موسيقي و لبخند و شادماني و عشق بود .

 فوتبال آنقدر شادي بخش بود که مردان و زنان مشهور و سياسي جهان از خود بي خود شدند. ميليونها نفر به استاديوم ها رفتند و بجز در بازي فينال و بازي برزيل و صربستان حواشي عجيب نداشتيم. اهواز خونين شد. چرا؟ جنگ بر سر چه بود؟ ياد سريال دايي جان ناپلئون مي افتم که مش قاسم مي گفت  دليل جنگ او و اربابش با انگليس ها در قياس آباد بر سر آب بود. در اهواز جنگ سر چه بود؟ سر آبي که در خوزستان نيست يا هوايي که براي آنها چون رويا شده است؟ جنگ بر سر بي پولي و فقر و تعطيلي کارخانجات بود؟ پاسخ به اين سوالها يک چيز است. جنگ بر سر هيچ بود. فوتبال ما با اين همه بدهي و سومديريت  و فقر و فساد جنگ دارد؟ جنگ بر سر قهرماني و يا سقوط در هفته سوم مي توانست باشد؟ جناب گزارشگر مي فرمايند چه خوب است باشگاه هايي که ميلياردها خرج بازيکن مي کنند براي فرهنگ هم هزينه کنند! شوخي عجيبي مي کرد . براي فرهنگ چه کسي هزينه ميکند؟ صدا و سيما براي فرهنگ چه کرده که متولي همين آقاي گزارشگر است ؟ براي نشريه هاي رو به تعطيل قديمي کسي هزينه ميکند؟ چاپ و نشر کتاب چه اهميتي براي متوليان فرهنگي دارد؟ نويسندگان بجز کوشه عزلت و فراموشي و يا رها کردندکارشان کار دگري مي توانند بکنند؟ در مملکتي که آب و هوا و اقتصاد و محيط زيست با بحران هاي فراتر از خطرناک روبه رواست  فرهنگ در سبد کالاي مصرفي مردم مي تواند وجود داشته باشد؟ جناب گزارشگر که از احترام به قوميت ها حرف مي زند نمي دانند در دستگاه بزرگ صدا و سيما چند بار با لهجه ها و قوميت ها با ديده تحقير نگاه کردند؟ اين فوتبال چه چيزي جز رنج مي دهد؟ اين فوتبال سراسر از هيچ تا به کي قرباني مي کيرد؟ آقاياني که با حضور خانواده ها در ايام جام جهاني در استاديوم ها و مکان هاي عمومي رگ گردنشان منفجر مي شد با ديدن صحنه ها و تصاوير اهواز اندکي بخ رگ غيرتشان بر مي خورد؟ اين حجم از خشم و تنفر در فوتبال گوشه اي از بي کران احساس نا اميدي است که روز به روز جامعه ما را بيشتر آزرده مي کند. اين کشتار فرهنگي در هر گوشه اين اقليم فرياد مي زند اما کسي نمي خواهد راه درست را انتخاب کند. راه صحيح  را کشورهايي که پيشرفت کرده اند به درستي ياد گرفته اند و آن چيزي جز رعايت شان و مقام انساني نيست و ما..
 

ارسال در: جمعه 19 مرداد ساعت 03:04 (1397/5/19)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن