آقاي داورزني، مردم فرق دوغ و دوشاب را متوجه شده اند.
شماره خبر : 139069
آقاي داورزني، قاعده ها، حقوق و روش و منش نظام بين الملل را متوجه هستيد؟ مي دانيد که ايران اسلامي در کدام نقطه ايستاده است؟ فضاي ذهني جامعه را رصد کرده ايد؟ متوجه نگاه نظام بين الملل به داخل هستيد ؟ پس چرا به گونه اي اظهار نظر مي کنيد که به خاطر يک دستمال قيصريه آتش بگيرد؟!

 امين فراغت

 

آقاي داورزني،

قاعده ها، حقوق و روش و منش نظام بين الملل را متوجه هستيد؟ مي دانيد که ايران اسلامي در کدام نقطه ايستاده است؟ فضاي ذهني جامعه را رصد کرده ايد؟ متوجه نگاه نظام بين الملل به داخل هستيد ؟ پس چرا به گونه اي اظهار نظر مي کنيد که به خاطر يک دستمال قيصريه آتش بگيرد؟!

خطوط قرمز نظام بايد اتحاد و يکپارچگي، ارتقاء اعتماد و باور عمومي و دو قطبي نشدن تند فضاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي باشد!

اظهار نظر حاکميتي شما در خصوص شجاعي و حاج صفي نه تنها به فضاي اتحاد و همدلي کمک نکرد بلکه با واکنش هاي معکوس جامعه و همچنين برخي هنرمندان و ورزشکاران شد!

آقاي داورزني،

چرا نبايد برخي مسئولين از دانش عمومي بهره مند نباشند؟ چرا نبايد تحليل درستي از فضاي جامعه نداشته باشند؟ مگر ما در نظام بين الملل تافته جدا بافته هستيم؟ اينجا ايران است با تمدني ايراني اسلامي که دوام و قوام آن مرهون مجاهدت هاي تاريخي است شايد در برهه هايي از تاريخ دچار افول هايي شده باشيم ليکن پيوسته و مستمر حرکت داشته ايم. اوضاع کشور کره شمالي را ببينيد! اينجا کره شمالي نيست! با توجه به شرايطي که در نظام بين الملل و همين طور موقعيتي که در منطقه داريم اگر کسي حرفي بزند که باعث انشقاق ذهني مردم و همچنين ايجاد فضاي تند دوقطبي شود خطوط قرمز نظام را توجه نکرده است!

شما در جايگاهي نشسته ايد که بايد دانش عمومي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ....را با خود داشته باشيد اينکه از ترس نظرهاي بولتني اظهار نظري کنيد که جامعه را به واکنش معکوس وا بدارد دقيقا يعني بي تدبيري و نداشتن تحليل درست از جامعه و .....

آقاي داورزني،

مردم فرق دوغ و دوشاب را متوجه شده اند. به اظهار نظر مهدوي کيا، علي مطهري و .....در خصوص شجاعي و حاج صفي دقت کنيد!

سياست علم است و قاعده و روش دارد و سياست است که جنگ را به صلح تبديل مي کند!

چرا بايد به گونه اي اظهار نظر کرد که فضاي حداکثري و حداقلي به وجود آيد ما شديدا به انسجام داخلي احتياج داريم چرا که عدم يکپارچگي شرايط فعلي منتج شده از اظهارنظرهاي شعاري و عملکردهاي متضاد با همان شعارها بوده است!

ارسال در: شنبه 21 مرداد ساعت 13:43 (1396/5/21)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن