مصلحت انديشي با ترفند منافع ملي
شماره خبر : 138572
کلماتي در زبان فارسي قابليت هاي بيش از اندازه اي پيدا کرده اند نظير " مصلحت " و به نام اين کلمه که ريشه اش از صلح است چه جنگهائي با اصول واقعي صورت گرفته است مي پرسيم آيا صلح به هر قيمت ميسر مي شود ؟
مصلحت انديشي با ترفند منافع ملي
تورج عاطف      
 
    کلماتي در زبان فارسي قابليت هاي بيش از اندازه اي پيدا کرده اند نظير " مصلحت " و به نام اين کلمه که ريشه اش از صلح است چه جنگهائي با اصول واقعي صورت گرفته است مي پرسيم آيا صلح به هر قيمت ميسر مي شود ؟
 
براي پاسخ به اين سوال بايد فرقي بين دو کلمه جنگ و مبارزه بگذاريم جنگ ريشه نابودي دارد و براي از بين بردن است اما مبارزه براي ساختن است و به همين دليل است که از مبارزات در جهت رسيدن به آرمان هاي اصيل اخلاقي و انساني بسيار هم حمايت مي شود مبارزه تاوان دارد براي رسيدن به هدفي اما صلح ننگين فقط تاوان دارد 
 
غرض از اين مقدمه طولاني اين است که سالها است به اسم " مصلحت " دست از مبارزه براي رسيدن به اصول کشيده ام اصولي که اگر پا بر جا باشند چون ستون هاي عظيم باور هاي تاريخي صحيح ما پا بر جا هستند نظير گفتار نيک و کردار نيک و پندار نيک
 
بيائيم مصلحت را به هر قيمتي نخواهيم صلح مي تواند خفت آميز باشد و اين مصلحت و صلح اگر زشت باشد نمي توان با الفاظي ديگر سر پوشي بر آنها گذاشت نمي تواند اصول انساني و اخلاقي را زير پا گذاشت و به صلح رسيد و نام کاذبي چون منافع ملي به آن داد منافع ملي ما احترام به ملت است اين ملت مرداني چون عمو موسي هستند که بدن خود را براي خاک وطن داده اند و هنوز هم به عشق تيمشان در ورزشگاه ها حاضر مي شوند منافع ملي بايد خانواده آن جوان پرسپوليسي را آرام کند که به عشق تيمش و دربي به ورزشگاه آمد و در راه بازگشت تصادف کرد و معلول شد منافع ملي بايد احترام و عشقي را که مردان بزرگي براي نام هاي مهم اين کشور نظير تيم پرسپوليس حفظ شود مرداني چون دهداري و مهراب شاهرخي و صفر ايرانپاک و عزيز اصلي و .... يا افتخاراتي که بزرگاني چون علي دائي و مهدي مهدوي کيا و کريم باقري و علي کريمي با حضور در قله هاي فوتبال دنبا با ريشه اي در پرسپوليس ساختند 
 
بيائيم مصلحتي را به نام منافع ملي را بر عاشقان ايران و ايران زمين تحميل نکنيم و نگذاريم اخلاق و انسانيت و تعد فداي جهل و جاه طلبي شود حتي اگر قرار باشد جهل و جاه طلبي جواني خام را با حذف او از تيم ملي ايران در راه جام جهاني کليد بخورد رضايت نامه به اسم منافع ملي و مصلحت به کسي ندهيم که قرار است پرچمدار بي تعصبي به نام و امضاي خودش باشد 
 
آقايان هييت مديره ! پيش کسوتان و بازيکنان و مربيان و طرفداران و رسانه ها نبايد اجازه دهند که عفريت مصلحت انديشي اصول اخلاقي را نابود کند باشد که چنين بادا
ارسال در: جمعه 16 تير ساعت 09:27 (1396/4/16)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن