???? ???????? ????? ?????? ????? ?? ?????? 2012 ????
شماره خبر : 38850
?? ???? ???? ???? ???? ????? ?????? ???? ????? ?? ??? ??????? ?????? 2012 ? 13 ??????? ?? ???? 7 ??? ????? ???? ????????? ?????? ?? ???? ?? ????? ???????.

 
 
مهر: کادر سرپرستي کاروان ورزش ايران اولين گروه از مجموعه اين کاروان است که به منظور انجام امور نهايي براي پذيرش کاروان ايران 27 تيرماه عازم لندن خواهد شد اما پس از آن و بر اساس جدول زمانبندي اعلام شده اعزام ورزشکاران در قالب 7 گروه انجام خواهد شد. اولين گروه ورزشکاران اعزامي به محل برگزاري بازيهاي المپيک 2012 متشکل از 13 ورزشکار از رشته هاي تيراندازي، دوچرخه سواري، تنيس روي ميز، تيروکمان، بوکس، جودو و وزنه برداري (62 و 69 کيلوگرم) هستند.


در ميان تيم هاي اعزامي به المپيک لندن وزنه برداري تنها تيمي است که ورزشکارانش با توجه به زمان برگزاري رقابت هاي مربوط به هر وزن، در قالب سه گروه مجزا راهي لندن خواهند شد اما اعزام ديگر ورزشکاران همزمان با هم تيمي هاي آنها انجام خواهد شد. 
جدول کامل زمانبندي اعزام ورزشکاران المپيکي ايران به محل برگزاري بازيهاي المپيک 2012 لندن به اين شرح است:

 
رديف نام رشته تاريخ رفت تعداد ورزشکار تاريخ جلسه فني تاريخ آغاز مسابقه تاريخ برگشت
1 تيراندازي 91/5/2 3 91/5/4 91/5/7 91/5/17
2 دوچرخه سواري 91/5/2 3 - 91/5/7 91/5/13
3 تنيس روي ميز 91/5/2 2 91/5/4 91/5/7 91/5/19
4 تيروکمان 91/5/2 1 - 91/5/6 91/5/15
5 بوکس 91/5/2 1 91/5/6 91/5/7 91/5/23
6 جودو 91/5/2 1 91/5/6 91/5/7 91/5/15
7 وزنه برداري (62و 69 کيلوگرم) 91/5/2 2 91/5/4 91/5/7 91/5/19
8 دووميداني 91/5/4 6 91/5/11 91/5/13 91/5/23
9 وزنه برداري( 85 و 94 کيلوگرم) 91/5/7 2 91/5/4 91/5/13 91/5/19
10 وزنه برداري(105 و 105- کيلوگرم) 91/5/10 2 91/5/4 91/5/16 91/5/19
11 قايقراني (آبهاي آرام) 91/5/11 2 91/5/12 91/5/16 91/5/23
12 کشتي فرنگي 91/5/11 3 91/5/14 91/5/15 91/5/19
13 تکواندو 91/5/13 3 91/5/17 91/5/18 91/5/23
14 کشتي آزاد 91/5/14 4 91/5/19 91/5/20
91/5/23
 
 
کادر سرپرستي کاروان ورزش ايران اولين گروه اين کاروان است که فعاليت هاي خود را در جريان بازيهاي المپيک آغاز خواهد کرد. اعضاي اين گروه 28 تيرماه آخرين نشست فني خود را با برگزارکنندگان بازيها و همتايانشان از ديگر کشورها برگزارخواهند کرد.
 
بعد از اعزام اين گروه و همزمان با آغاز زمان اعزام ورزشکاران ديگر اعضاي کاروان ورزش ايران در قالب گروه هاي پزشکي، سرپرستي و رسانه اي نيز در زمان هاي تعيين شده راهي لندن خواهند شد. جدول زمانبندي اعزام اين گروه ها به اين شرح است:

 
رديف گروه تاريخ رفت تاريخ برگشت
1 کادر سرپرستي 91/4/27 91/5/23
2 کادر سرپرستي بعلاوه حراست گروه 2 91/5/2 91/5/23
3 گروه اول پزشکي 91/5/2 91/5/11
4 گروه دوم پزشکي 91/5/12 91/5/23
5 اصحاب رسانه 91/5/4 91/5/23
 
جدول کامل زمانبندي اعزام گروه هاي مختلف کاروان ورزش ايران به محل برگزاري بازيهاي المپيک 2012 لندن در نشست هيئت اجرايي روز گذشته کميته ملي المپيک ارائه شد. در صورتي که طي مدت زمان باقي مانده تا بازيهاي المپيک لندن ورزشکار يا تيمي از کشورمان موفق به کسب سهميه المپيک شود زمان اعزام آنها به اين جدول اضافه خواهد شد.

why do guys cheat on their girlfriends i cheated on my girlfriend and i want her back i want my girlfriend to cheat on me
my wife cheated on me now what My wife cheated on me unfaithful spouse
diprolene 0.05% blog.tgworkshop.net amoxicillin
ارسال در:
اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن