اجراي دقيق قانون 12 در حين بازي توسط داوران (اختصاصي)
شماره خبر : 148014
داوران فوتبال بايد بدانند که کلمات careless & reckless در اجراي قانون 12 به هيچوجه مترادف نيستند و جريمه شخصي بازيکنان متفاوت است.

متاسفانه بعضي از کارشناسان  اين لغات را به بي دقتي و بي احتياطي ترجمه مي کنند و در رسانه ها نيز اعلام مي کنند که اين مهم نياز به کالبد شکافي دارد تا فرق آنها کاملا مشخص شود.

Reckless = بي کله-احمق-نسنجيده-با شدت زياد-اهمالگر

بازيکن بطور واضح و آشکارا امنيت و سلامت بازيکن حريف را به مخاطره مي اندازد و هيچگونه اهميتي براي اين موضوع قائل نمي شود و همه نيرو و توان خود را بکار مي گيرد در اين نوع خطا تماس بدني وجود ندارد اکثر بازيکناني که اينگونه تکل مي شوند با آگاهي و مهارت لازم با پريدن از خودشان محافظت مي کنند.

اکثر اين تکلها با کف پا زده ميشود که بازيکن حريف بترسد يا نتواند به سمت دروازه شوت کند اين حرکت و تهديد کافي است که به دليل رفتار غير ورزشي اخطار داده شود و اعلام ضربه ازاد مستقيم شود.

داوران توجه داشته باشند اينگونه خطاها بايد رفتار غير ورزشي تلقي شود و به بازيکن خاطي حتما اخطار دهند.

excessive force – وقتي با زيکني بطور وحشيانه و کينه توزانه و با آگاهي به بازيکن حريف آسيب مي رساند و او را مصدوم مي کند او با نيروي غير لازم بد ترين نوع تکل را روي حريف انجام مي دهد. اگر اين بازيکن حتي ابتدا توپ را نيز بزند عمل او خطاي سخت و خطرناک تلقي مي شود و به هيچ عنوان قابل بخشش نيست و نمي توان حرکت او را قانوني جلوه داد، بازيکني که ادعا مي کند اول توپ را زده و سپس پاي حريف را قابل اعتنا نيست و بايستي از زمين بازي اخراج شود.

careless = سر به هوا-گيج-شتابزده و عجولانه

وقتي بازيکني در مجاورت بازيکن حريف قرار دارد و واقعا تلاش ميکند که توپ حريف بزند و اين کار را در زمان نامناسب اجرا مي کند و باعث خطا بر روي بازيکن صاحب توپ مي شود يا در محاسبات خودش در زدن توپ دچار اشتباه مي شود و يا اينکه بيش از حد پايش را براي زدن توپ دراز ميکند، اينگونه خطاها معمولي تلقي مي شود و جريمه آن يک ضربه آزاد مستقيم است و جريمه شخصي ندارد،داور مي تواند به بازيکن خاطي تذکر دهد. داوران بايد تفاوت اينگونه خطاها را بر روي بازيکنان جوان و با تجربه آموزش ببينند زيرا بازيکنان با تجربه و حرفه اي به خوبي مي دانند چه برخوردهاي بدني بيشتر متداول است و به راحتي مي پذيرند که اين نوع خطاها جزيي از فوتبال است ولي بازيکنان جوان فاقد اين تجربه هستند.


لينک تلگرام

@ navaddaily

ارسال در: چهارشنبه 21 شهريور ساعت 11:43 (1397/6/21)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن