تماشاي بازي ايران _ اسپانيا در قهوه خانه اي در تبريز
شماره خبر : 146365
بازي خوبي که شاگردان کي روش و تيم ملي کشورمون در ورزشگاه کازان انجام داد که در نتيجه يک بر صفر به نفع اسپانيا تمام شد .

اين بازي در قهوه خانه ي مهدي خراساني که بازتاب بسيار خوبي داشت که متاسفانه ايران بازي رو واگذار کرديم و نتوانستيم شاهد شادي اين جوانان باشيم.