تراکتورسازي نقره داغ شد!
شماره خبر : 143769
کميته تعيين وضعيت آراي خود را در خصوص تعدادي از پرونده هاي مطروحه اعلام کرد.

آراي صادر شده از سوي کميته تعيين وضعيت ، به شرح زير است:

شکايت آرمان شهداد نژاد از تيم شهرداري بندرعباس

پرداخت مبلغ 1/330/228/345 ريال بابت قرارداد و 26/604/566 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق آرمان شهداد نژاد

شکايت حسن جعفري از پديده مشهد

پرداخت مبلغ 2/900/000/000 ريال بابت قرارداد و 58/000/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق حسن جعفري

شکايت طوبي القاصي از استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ 75/000/000 ريال بابت قرارداد و 1/500/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق طوبي القاصي

شکايت باشگاه صنعت مس کرمان از مهرداد بايرامي

پرداخت مبلغ 1/210/000/000 ريال بابت قرارداد و 24/200/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق باشگاه صنعت مس کرمان

شکايت کيومرث چراغي از نفت مسجد سليمان

پرداخت مبلغ 1/340/000/000 ريال بابت قرارداد و 26/800/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق کيومرث چراغي

شکايت رضا حاتمي فريد از شهرداري بندرعباس

پرداخت مبلغ 250/000/000 ريال بابت قرارداد و 5/000/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق رضا حاتمي فريد

شکايت سيامک قليچ خاني از تراکتور سازي تبريز

پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت قرارداد و 4/000/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق سيامک قليچ خاني

شکايت اسماعيل قروي از شهرداري بندرعباس

پرداخت مبلغ 400/000/000 ريال بابت قرارداد و 8/000/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق اسماعيل قروي

شکايت مهرداد نوري از شهرداري بندرعباس

پرداخت مبلغ 267/500/000 ريال بابت قرارداد و 5/350/000 ريال بابت هزينه رسيدگي در حق مهرداد نوري

آراي صادره غير قطعي بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در کميته استيناف فدراسيون مي باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قيد شده در مهلت 30 روز از تاريخ ابلاغ دادنامه هاي قطعي شده ، با درخواست متقاضي ، پرونده به کميته انضباطي ارسال مي شود.

آراي صادره غير قطعي بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در کميته استيناف فدراسيون مي باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قيد شده در مهلت 30 روز از تاريخ ابلاغ دادنامه هاي قطعي شده ، با درخواست متقاضي ، پرونده به کميته انضباطي ارسال مي شود.

ارسال در: سه شنبه 24 بهمن ساعت 13:07 (1396/11/24)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن