سرگيجه
شماره خبر : 143590
تورج عاطف

تورج عاطف


ما جماعت سراسر از آشقتگي هستيم . مردمي که هر روز هيجانات خود را به شکلهاي متفاوت نشان مي دهند .سالها است سخن از جهان پهلوان تختي مي کنيم اما کسي نمي داند جهان پهلوان  با آن محبوبيت در شب آخر زندگي اش چرا  آنقدر تنها به آغوش مرگ مي رود و يا در روز سياه 28 مرداد 1332 صبحگاه زنده باد مصدق گفته مي شود و غروب با تانک منزل مسکوني او را زير شعائر مرگ بر مصدق تخريب مي کنند ؟ باري اين سر گيجه و آشفتگي زنده باد ها و مرده باد را در فوتبال اين روزهاي ما بيشتر مشاهده مي کنيم بعنوان مثال
1/ علي کريمي سر دمدار مبارزه با فساد مي شود او از بي اخلاقي ها و نا برابري ها داد سخن دارد از تبعيض و زشتي ها مي گويد اما مي پرسيم با پرت کردن ميکروفوني مي توان  فرياد مبارزه با سانسور سر داد ؟آيا فسادي که علي کريمي به درستي از آن اشاره دارد در روزگاري که همين  مجموعه مورد انتقادش او را کمک مربي تيم ملي بدون حتي يک روز مربيگري کرد وجود نداشت ؟آيا ظلم  در تيم نفت وجود نداشت وقتي او سر مربي آن تيم شد ؟آيا وقتي به او اجازه نشستن بر روي نيمکت يک تيم دسته اول علي رغم مشکلات مدرک مربيگري اش بود اين فساد قابل چشم پوشي بود ؟انتقاد کردن با آن ادبيات مي تواند کاري را بکند ؟ وقتي منتقد خود رفتارهاي درستي ندارد مي تواند از درستي ها بگويد؟
2/در مورد عادل فردوسي پور هم قضيه سر گيجه ادامه دارد . او معتقد است که نماينده 30 تا 40 ميليون طرفدار فوتبال است .اين که ادعا درست است و تا چه حد مي تواند پر مخاطب بودن دليل خوب بودن باشد بحث ديگري است اما از عادل فردوسي پور مي پرسيم شما براي اين مخاطب که عاشق تيمهايشان هستند اما باشگاه هاي مورد علاقه آن نمي توانند پول حق پخش خود را از مديران شما بگيرند چه کرديد ؟ شما چند بار مديران خود را به چالش کشيديد ؟  چگونه اجازه داديد تيمهاي ما غرق بدهي و فقر باشند اما شما و روساي محبوبتان به مردم دهن کجي کنيد ؟
3/ ميان اين دعوا شکايت ارگان اصفهاني غير مرتبط با فوتبال از علي کريمي اوج آشفتگي و سر گيجه آور است . مي پرسيم پست کريمي در فضاي مجازي به منکرات استان اصفهان ارتباطي دارد ؟ پليس فتا دايره اختياراتش را به اين اداره داده است ؟ مي پرسيم  اگر  انتقاد  از رئيس فدراسيون اصفهاني  واکنش دايره منکرات اصفهاني را بر مي انگيزد بايد منتظر باشيم انتقاد از رسول خادم با شکايت مشابهي از سوي دايره امر به معروف و نهي از منکر خراسان رضوي مواجه شود ؟
براستي اين سر گيجه ها کي به اتمام مي رسند ؟

ارسال در: سه شنبه 17 بهمن ساعت 19:04 (1396/11/17)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن