چهارمين دوره رقابت هاي کشتي فرنگي جام باشگاه هاي جهان از امروز در اصفهان آغاز شد.

تيم بيمه رازي مدافع عنوان قهرماني در اولين ديدار موفق شد با نتيجه 10 بر صفر حريف خود فيزيکال آکادمي قرقيزستان را از پيش رو بردارد.

 

55 کيلوگرم: مسلم نادري 2 – کوبات مامبتوف صفر

60 کيلوگرم: مهرداد مرداني 8- داستان کاديروف صفر

63 کيلوگرم: سامان عبدولي 8 - الياز سيتوف صفر

67 کيلوگرم: حسين اسدي 8 - آديل ژومابيکوف صفر

72 کيلوگرم: فرشاد بلفکه، برنده - بدون حريف

77 کيلوگرم: رومن ولاسوف 9 - ايليم بيليموف 1

82 کيلوگرم: سعيد عبدولي 8 – ايلگيز بيليموف صفر

87 کيلوگرم: مهدي فلاح 4- رومان موراتوف صفر

97 کيلوگرم: علي اکبر حيدري 9 - الميرلان آرستانبک صفر

130 کيلوگرم: شهاب قوره جيلي 4 (ضربه فني) - کوباتبک ژيناليف1