به گزارش سايت روزنامه نود ، مهدي شريفي بعد از انجام آخرين بازي براي تراکتورسازي و با اتمام خدمت سربازي خود راهي سپاهان اصفهان شد.

تيم سپاهان که در نيم فصل نخست نتوانست نتايج خوبي را بگيرد، اميدوار است با حضور شريفي به روزهاي خوب خود بازگردد.