شرايط نامزدي عضويت در هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال اعلام شد
شماره خبر : 139244
فدراسيون فوتبال شرايط نامزد شدن براي حضور در هيئت رئيسه اين فدراسيون را اعلام کرد.

 به نقل از فدراسيون فوتبال، فدراسيون فوتبال اطلاعيه‌اي را در خصوص برگزاري مجمع عمومي به منظور انتخاب يک نفر عضو باقي مانده هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، صادر کرد.

اطلاعيه شماره يک

بدين‌وسيله در اجراي مفاد اساسنامه فدراسيون و مصوب هيئت رئيسه مورخ 96/7/29 مبني بر برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب يک نفر عضو باقي مانده هيئت رئيسه فدراسيون (از بين افرادي که سابقه مديريت دارند)،  به اطلاع مي‌رساند مجمع عمومي فدراسيون فوتبال با حضور اعضاي مجمع در تاريخ 96/7/29 برگزار مي‌شود.

فلذا، کليه افراد علاقه‌مند که داراي شرايط مشروحه ذيل هستند، مي‌توانند در اين پست ثبت نام کنند.

شرايط ثبت نام در پست هيئت رئيسه طبق بند 4 از ماده 33 اساسنامه فدراسيون شامل :

1. تابعيت ايراني و سکونت در کشور
2. عدم سوء پيشينه کيفري و محروميت اجتماعي براساس حکم قضايي و تائيد مراجع ذي‌صلاح
3. دارا بودن حداقل 35 سال تمام و حداکثر 65 سال تمام سن در زمان ثبت نام براي انتخابات
4. دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مديريت و فعاليت در حيطه تخصصي مربوطه
5.  دارا بودن حداقل مدرک کارشناسي يا معادل آن

نحوه ثبت نام و بررسي مدارک نامزدها براساس دستورالعمل ضميمه الف اساسنامه انجام مي‌شود:

الف: مدارک عمومي:
1.اصل و تصوير کليه صفحات شناسنامه و کارت ملي
2. اصل و تصوير آخرين مدرک تحصيلي
3. دو قطعه عکس 6 در 4 با زمينه روشن
4. اصل و تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا عضويت در نيروهاي مسلح براي آقايان

تبصره: اصل مدارک فوق پس از تطبيق با تصوير آن در موعد مقتضي عودت مي‌شود.

ب: مدارک اختصاصي هر پست:

1.تکميل فرم شماره 3 توسط داوطلب نامزدي پست هيئت رئيسه

2. ارائه مدارک معتبر مبني بر سابقه مديريت:

•  سابقه رياست يا نايب رئيس يا دبيرکل در فدراسيون‌هاي ورزشي
•  سابقه در پست معاون مديرکل و بالاتر يا همطراز آنها در مشاغل دولتي
•  سابقه مديرعاملي در شرکت‌هاي ثبت شده فعال در بخش خصوصي
•  سابقه رياست در هيئت‌هاي فوتبال استان‌ها
•  سابقه مديرعاملي در باشگاه‌هاي فوتبال ليگ برتر و يا ليگ دسته اول

براي پست انتخابي شرايط ذيل الذکر نيز بايد رعايت شود:

•  نامزد بايد حداقل توسط 5 نفر از اعضاء مجمع تا پايان وقت اداري مورخ 30/8/96 پيشنهاد شده باشد.
• مدت ثبت نام 10 روز اداري از تاريخ 15/8/96  لغايت 27/8/96 از ساعت 9:00 الي 16:00 ( باستثناء پنجشنبه ها که از ساعت 9:00 الي 13:00 )  تعيين مي شود .
• نامزد مي تواند شخصاً يا با معرفي نماينده رسمي (با در دست داشتن معرفي نامه کتبي) از تاريخ 96/8/15 لغايت 96/8/27 در روزهاي اداري از ساعت 9 الي 16 (به استثناء پنجشنبه از ساعت 9 الي 13) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدي به دبيرخانه مجمع مراجعه کند.
•  نامزد مي‌بايست شخصاً فرم تکميل شده را به همراه نسخ اصل کليه مدارک خواسته شده (مدارک عمومي و اختصاصي) تا پايان وقت اداري مورخ 96/8/27 به دبيرخانه مجمع تحويل کند و پس از مهر و امضاي فدراسيون رسيد اخذ کند.

اختيارات اعضاي مجمع در خصوص فرم‌هاي پيشنهادي نامزدها:

• هر يک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پيشنهاد يک نفر براي براي پست عضو هيئت رئيسه است.
• اعضا مجمع يا نماينده رسمي وي (با در دست داشتن معرفي نامه کتبي) جهت دريافت فرم پيشنهاد نامزد مي‌بايست از 96/8/15 لغايت 96/8/30 ساعت 9 الي 16 در روزهاي اداري به دبيرخانه مجمع مراجعه کنند.

• عضو مجمع مي‌بايست فرم پيشنهادي نامزد را به صورت دقيق و خوانا تکميل و ضمن امضاي به مهر آن نهاد ممهور (در خصوص عضو حقيقي فرم مي‌بايست امضا و به اثر انگشت منقوش شود)، اصل فرم‌ها را توسط عضو مجمع يا نماينده رسمي وي (با ارائه معرفي نامه کتبي) در روزهاي اداري از تاريخ 96/8/15 لغايت 96/8/30 ساعت 9 الي 16 (پنجشنبه‌ها از ساعت 9 الي 13)، مستقيماً به دبيرخانه مجمع تحويل دهد و در قبال اصل فرم حتماً رسيد اخذ شود

• هرگونه خط خوردگي، لاک گرفتگي، عدم امضا يا مهر يا اثر انگشت، عدم ارسال در زمان مقرر موجب ابطال فرم خواهد شد و بديهي است فرمي که ناقص باشند مورد قبول واقع نمي‌شوند.

•  اين فرم قابل کپي برداري يا تجديد دوباره نيست و پس از تحويل به دبيرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداري مي‌شوند و تحت هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

•  بديهي است مسئوليت نهائي در خصوص ارائه پيشنهاد، تکميل فرم، مهر و امضا و تحويل آن به دبيرخانه مجمع به عهده هريک از اعضا مجمع خواهد بود.

محمدرضا ساکت
دبيرمجمع و دبيرکل فدراسيون فوتبال

نشاني دبيرخانه مجمع: فدراسيون فوتبال، تهران، خيابان شيخ بهائي شمالي، کوچه دوازده متري سوم، پلاک 4، طبقه3

ارسال در: يکشنبه 30 مهر ساعت 17:18 (1396/7/30)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن