مهندسي گل (قسمت دوم )
شماره خبر : 138534
يکي از علل بالا بودن امار مصدوميت نزد بازيکنان ايراني نيز به بدنسازي ضعيف بازيکنان برمي گردد . بنابر اين نتيجه مي گيريم .يکي از دلايل تفاوت ضربه هاي هدف بازيکنان ما با بازيکنان اروپايي همين ضعف فيزيکي عضلات مي باشد .

 مهندسي گل   (قسمت دوم )

ايرج طالع

يکي از علل بالا بودن امار مصدوميت نزد بازيکنان ايراني نيز به بدنسازي ضعيف بازيکنان برمي گردد . بنابر اين نتيجه مي گيريم .يکي از دلايل تفاوت ضربه هاي هدف بازيکنان ما با بازيکنان اروپايي همين ضعف فيزيکي عضلات مي باشد . مورد بعدي به اشکال فني برمي گردد . نوع ديد يک بازيکن در قاره اروپا با ديد بازيکن ايراني تفاوت دارد . در نحوه ضربه زدن به توپ و شدت ضربه ،نحوه قرار گرفتن در موقعيت گل ،ديد و تفکر و تصوير سازي ذهني بازيکنان اروپايي بسيار با کيفيت تمرين و اجرا مي شود . اما در کشور ما آيا در مورد اين جزييات مربيان با بازکنان فرصتي براي سخن گفتن و مرور دارند . اينها تفاوتهايي است که باعث باني فاصله اندازي با فوتبال روز دنيا مي شود . يک مهاجم ليگ برتر ي  به نگارنده مي گفت من بدنم آماده است در زدن ضربه هدف تمرکز ندارم آنوقت مربي هر جلسه تمرين به من مي گويد برو به دور زمين بدو !

چرا در فوتبال ما بعد از کريم باقري شوتزن خوبي که در شوتزني ضرباتش دقت لازم را داشته باشد يافت نمي شود ؟ چون هيچ بازيکني در حد استاندارد بدني کريم تربيت نشده . نحوه برقراي ارتباط عضله و عصب کريم فوق العاده بود . تايم منيجمنتش براي ضربه خوب بود .

براي مدل ما مي توانيم همه علوم بدنسازي را ريفر بدهيم به عضلات کريس رونالدو ،عضلات همسترينگ اين بازيکن مي تواند مدل مناسبي براي مطالعه و شبيه سازي باشد .اما متاسفانه شادي پس از گل اين بازيکن بيشتر مورد توجه بازيکنان ايزاني قرار مي گيرد ! از اين بازيکن بزرگ مي توانيم در خصوص انعطاف و قدرت عضلات  فوق العاده سخن بگوييم .

در اسيا اين تفکر حاکم است که فوتبال چون يک ورزش هوازي است بهمين خاطر مسير کج شده و توجه زيادي به علم بدنسازي نمي شود . اما همين حالا هم زاپني ها و کره اي ها مشغول تحقيق و بررسي هستند .آنها در دانشگاههاي کاتولونيا تعداد زيادي اعزام دارند . و مشغول به تحصيل هستند .  فرداها ما در آسيا نبايد از اين کشورها جا بمانيم .

جان کلام  وقتي هنوز برخي باشگاههاي ليگ برتري ما مربي خود را نشناخته اند و درگير جنگ رسانه اي نقل انتقالات بازيکنان هستند . چگونه مي توانند در ليگ برتر خروجي کيفيت مناسب براي اندازه گيري داشته باشند . نمي شود حرف از فوتبال حرفه اي زد و ديمي کار کرد . در همين ليگ برتر ما سرمربي وجود دارد که کار بدنسازي را هم خودش انجام مي دهد . اين سرمربي چگونه خواهد توانست بر روي عضلات بازيکنان بصورت ريز و تخصصي توجه و برنامه داشته باشد . در همين آخرين ديدار ملي ايران و ازبک 3 ضربه هدف توجه مرا به خود جلب کرد ضرباتي که مهندسي گل نداشتند و اگر اين ضربات از مهندسي گل برخوردار بودند هر 3 ضربه مي توانست براي ما 3 گل به ارمغان بياورد .

بازيکنان ما در آمادگي فيزيکي و توان فني هنوز راه زيادي در پيش دارند . ماتوقع داريم در جام جهاني از گروه خود صعود کنيم . اما نمي شود اين صعود بدون نگاه علمي به فوتبال باشد . ما بيشتر سعي مي کنيم با پوشش نقاط ضعف فقط اورژانسي شاد باشيم .و اينگونه شادي ها هم با غم و حذف به پايان مي رسد . در برخي باشگاههاي ليگ برتري مهاجم با عصا در زمين حرکت مي کند نه توان فيزيکي دارد و نه توان فني آنوقت ما بليط فروشي مي کنيم تا تماشاگر شاهد چه نوع بازيي باشد بازي تک ضرب و زيبا نياز به پيش زمينه دارد .

در فوتبال حرفه اي براي گل زني مهاجمان از درون باکس 18 قدم به طرف باکس 6 قدم گام برداشته اند . ضربه هدف يکضرب شده و اينگونه ضربات به تايم زماني يک ثانيه رسيده . گلهايي نيز که با استپ و ضربه همراه است نهايت شامل 3 ثانيه زماني شود .ولي ما هنوز اينجا در ليگ برتر مهاجميني را مي بينيم که 8 ثانيه مالکيت دارند و در آخر نيز توپ را به اوت مي زنند يا باعث تغيير مالکيت مي شوند اينگونه بازيکنان با مهندسي گل آشنا نيستند چه برسد به اينکه مقدمات اين مهندسي براي آماده سازي را بدانند . اينگونه رفتار ها يعني ريزش تماشاگر و افت فوتبال ،فوتبال خوب با فوتبال متوسط و فوتبال سطح پايين حد مرزي دارد که مربيان اين حد را تعيين و به بازيکنان انتقال مي دهند . 

ارسال در:
اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن