مهندسي گل
شماره خبر : 138533
. در کشور ما بازيکن فکر مي کند بدنسازي همان کار با وزنه و مصرف نمودن مکمل و افزايش فشار برروي بدن است .!

 مهندسي گل 

ايرج طالع 

بعد از مقوله توليد موقعيت به مهندسي گل مي رسيم .مهندسي گل يعني کيفيت ونوع ضربه اي که مهاجم براي باز کردن دروازه حريف به توپ مي زند .ماحصل فعل انفعالات يک تيم در ساختار دفاعي وتهاجمي منتج در مهندسي گل به ثمر مي رسد . براي بررسي اين موضوع بايستي با مقايسه داده ها در قاره هاي مختلف به مهندسي گل استاندارد وايده آل رسيد . چرا که داده هاي مناسب وکافي ريشه در نوع آماده سازي مهاجم و نگرش علمي مربيان به اين پديده دارد . اين تايتل مطلب بسيطي است که مي توانيم ساعتها در مورد آن به تحقيق بپردازيم

1_نوع عملکرد تاکتيکي مهاجم

2_قابليت هاي فني مهاجم (تکنيک )

3_توانمندي هاي فيزيکي

4_توانمندي هاي فکري و ضريب هوشي

5_قدرت تمرکز

6_مديريت زمان

اينها سرفصل هايي براي بحث مهاجم در مهندسي گل است . يک سال پيش در خصوص فاکتورهاي کلي مهاجم مطلبي به نگارش در آمد. تيتر آن مطلب عبارت بود از (سردار قاتل است )با سرچ در فضاي مجازي مي توان آن مطلب را مطالعه وسپس وارد مطلب مهندسي گل شد .هرچند بسيار خرسندم اينک سردار آزمون در مهندسي گل به بلوغ رسيده وداخل محوطه جريمه اوبراي رسيدن به هدف تکضرب بازي مي کند . البته ضربه هدف مشمول موارد بسياري وفقط مختص مهاجم نيست . ضربه هدف مهاجم از ضرب قابليت هاي فني بازيکن در موقعيت بدست آمده تقسيم بر زمان محاسبه مي شود .

طبق بررسي به عمل آمده در اين فصل از ليگهاي اروپايي وآناليز صورت پذيرفته بالغ بر هفتاد درصد گلها با تک ضربه مهاجمين به ثمر نشسته است .درصدي براي ضربات ايستگاهي و الباقي شامل گلهايي که با تايمينگ بالاتر و مانور مهاجمين به توردروازه حريفان رسيده .

ضربه هدف ومهندسي گل در کشورما ليگ برتر و رده هاي ملي طي اين سالها از رشد مناسبي برخوردار بوده است . ولي در خروجي داده ها هنوز ضعيف هستيم .به عبارتي يک بام ودوهوا شده .در برخي بازيها مهاجمين عملکرد مناسبي در مهندسي گل داشته اند اما در برخي بازيهاي ديگر همان مهاجمان با افت مواجه شده اند ؟ علت چيست ؟

بازيکنان ايراني از نظر توان فيزيکي و قدرت و استقامت نياز به کار بيشتري دارند . فوتبال ما در مقوله بدنسازي اختصاصي هنوز به تعريف مشخصي نرسيده است .در کدامين باشگاه ما بر روي بخش بخش عضلات بدن بازيکنان کار مي شود . علم بدنسازي شاخه هاي بسياري دارد .که يکي از آنها فقط به بدنسازي در فوتبال ميپردازد . در کشور ما بازيکن فکر مي کند بدنسازي همان کار با وزنه و مصرف نمودن مکمل و افزايش فشار برروي بدن است .! در حالي که برروي هر عضله بيش از صد نوع تمرين وطراحي و اجرا ميشود ،که عضله قوي و با استقامت باشد ./ پايان قسمت اول ./

ارسال در: شنبه 27 خرداد ساعت 19:57 (1396/3/27)

اخبار مرتبط برای این خبر ثبت نشده است
تا نمایش کامل نظرات لطفا منتظر بمانید
نام شما: *
ایمیل: * (بدون www)مثلا :  Ali2020@gmail.com
نظر:
در صورت تایید پیام، مرا مطلع کن
دقت کنید که ایمیل وارد شده باید درست باشد
اگر پیامی در این خبر اضافه شد مرا مطلع کن